H.D.F. [Super Door]

#S-7 #S-8
   
#S-9 #S-10
H.D.F. super door เป็นประตูแผ่นเรียบที่ได้รับการออกแบบใหม่ ให้มีความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ ทันสมัย
  • H.D.F. แผ่นเรียบนำเข้าจากต่างประเทศ
  • สามารถทำประตูขนาดใหญ่กว่าปกติ โดยไม่ต้องตัดต่อแผ่น H.D.F.
  • ใช้กาว E.P.I. มาตราฐาน JAS
H.D.F. super door is redesigned for the unique and modern life.
  • H.D.F. flat panel is imported from the best factory.
  • It can make larger than normal without joint the second sheet.
  • It use E.P.I. glue according JAS standard.
Size: [4.0-4.5] x [80-100] x [200-240] cm.