SFS 3011
SFS 3012
SFS 3013
SFY 3113
SFG 3263
SFS 3131
SFY 3212
SFY 3231
SFG 3251
SFG 3266
Floor
 
PVC Floor
 

PVC Floor มีคุณสมบัติ

  • หน้าไม้เหมือนจริง มีหลายสี หลายแบบให้เลือก
  • ทนรอยขูดขีดได้ดีมาก ไม่บิด งอ โก่ง
  • ใช้กาว E.P.I. มาตราฐาน JAS
  • ประกอบ ติดตั้งได้ง่าย

Size: 10 x 178 x 900 mm.