STAIR set
บันได
 
  • ไม้จริง หรือ ไม้ประสาน F.J.L (Finger Joints and Laminated) หรือ ปิดผิว (Veneer) ตามชนิดไม้ที่ต้องการ
  • ใช้กาว E.P.I มาตราฐาน JAS
  • ควบคุมความชื้น ได้มาตราฐาน
  • มีไม้หลายชนิดให้เลือก
ขนาดของชุดบันได (หนา x กว้าง x ยาว)
ขนาดบังขั้น
1.8 x 20 x 100 cm., 1.8 x 20 x 120 cm.
 
ขนาดลูกบันได
2.8 x 25 x 100 cm., 2.8 x 25 x 120 cm.
2.8 x 30 x 100 cm., 2.8 x 30 x 120 cm.